Digitální marketing

Náš servis začíná úvodní schůzkou, během které pochopíme současný stav a vyspecifikujeme si ideální cílovou stanici. Na základě těchto informací připravíme návrh řešení - proč to děláme, jakým způsobem toho dosáhneme a co to klientovi přinese.

Není to tedy jen o správě sociálních sítí, nebo emailové databáze, ale o zamýšlení se nad tím, jak dosáhnout předem stanovených měřitelných cílů - jednotlivé marketingové kanály jsou pak už jen pouze nástrojem řešení.

Messenger marketing

Databázi si představte stejně jako tu emailovou. Krátkodobě z ní získáváme informace, které nás aktuálně zajímají. Dlouhodobě pak tvoříme databázi, kterou můžeme kdykoliv v budoucnu využít k naším reklamním aktivitám.

Messenger v současné době v ČR využívá lehce přes 3 miliony lidí. Naším společným cílem tedy bude si co nejlépe vyspecifikovat, kdo z nich jsou naši potenciální zákazníci, krůček po krůčku se k nim dostat a vybudovat si s nimi dlouhodobý vztah.

S naším virtuálním asistentem si můžete popovídat kliknutím níže.

IntelsolBot

Email marketing

Na základě předem stanovených cílů spravujeme a tvoříme emailové databáze. Analyzujeme zákaznická data, ve kterých hledáme souvislosti a podklady pro budoucí kampaně.

Pomocí těchto personalizovaných rozesílek identifikujeme kvalitní kontakty, které vykáží určité předem nadefinované chování. Ty pak předáváme dál na obchodní oddělení.

Naším společným cílem je tedy udělat z emailové databáze Váš nový zdroj příjmů.

Zajímalo by Vás více?

Kontaktujte nás